Kalmartrissan

Den svenska träjojon, svarvad i ett stycke sedan 1932! Ordet jojo kommer troligen från det franska ordet ”jouet”, som betyder leksak. Jojon har mycket gamla anor och är känd i Grekland redan ca 500 år före Kristus.

Jojons historia enligt Elfverson & Co

Berättelsen börjar 1926 i England, där Gösta Elfverson startade ett företag för att importera och sälja svenskt glas. Vid något tillfälle fick han en jojo och han kom på idén att tillverka sådana hos sin bror Olof Elfverson i Sverige. Olof ägde också ett företag, nämligen Elfverson & Co. Till att börja med tillverkades träjojon i delar som man limmade ihop, men några år därefter lyckades dåvarande verkmästare Ivan Pettersson uppfinna ett sätt att svarva jojon i ett stycke. Så föddes Kalmartrissan, den svenska jojon som har tillverkats ungefär på samma vis sedan 1932! 

Kalmartrissan 1932-1999

Kalmartrissan är en träjojo, tillverkat i ett stycke i Sverige sedan 1932. Nu för tiden har jojon ett foliepräglat tryck av Kalmar Slott på ena sidan. I början var trycket tampotryckt och loggan var en annan. För att öka kvalitén ändrades loggan så man kunde folieprägla den. Därefter blev jojon något tillplattad för att förbättra trycket.

De första jojorna hade ett 1,7 mm gap, då snören var tunnare än de som säljs idag. Detta underlättade användningen för nybörjare, men samtidigt blev det lite svårare att göra tricks. Gapet ändrades till 2,2 mm då man gjorde om jojon. Under många år tillverkades jojon på samma vis.

Under åren fick företaget brev från USA där man sade att jojon var mycket omtyckt i tävlingar, men att entusiasterna slipat jojorna för att förstora gapet. Med anledning av detta förstorades gapet 1999 till 2,8 mm. Kalmartrissan är fortfarande en favorit bland nybörjare men även bland de som tävlar. 


Kalmartrissan idag

Nu tillverkas ungefär 20 000 Kalmartrissor per år, jämfört med på 70-talet då vi gjorde drygt 1 miljon jojor bara till Parker Bros. i Kanada under ett år.

Export

Kalmartrissan blev känd som ”The Sweden Yo-Yo” i USA och Kanada eftersom det stod Sweden på baksidan. Elfverson tillverkade jojor åt andra företag med andra loggor i dessa länder. Bland dessa fanns Cheerio, Olympics och Pros i Kanada samt Royal och Duncan i USA.

Idag exporteras nästan inget av produktionen men vi har en kund i USA som köper mindre mängder.