För mer information om Elfverson och hitta kontakter  gå till  www.elfverson.se
Några intressanta hemsidor:
www.yoyodave.com
Bob's Land O'Yo
Lee's Yo-Yo Page
TheYo
YoYoWiki
Yo-Yo Europe

Tidningar

Skaraborgs Läns Tidning, 2007-09-27
Östran, 2005-03-10
Hallandsposten, 2002-05-11
Helsingborgs Dagblad, 2001-05-17
Dagens Industri, 1999-06-14
Nostalgia, 1999-04-07
Allers, 1998-12-17
Expressen, 1998-10-19
Elefantposten, 1986-1