Präglade hattar

 Hatt tillverkad åt John Walker

 

 

 

 

 

 

 

Hatt tillverkad åt Apotekarsocieten.

 Flaskan var en kopia av de som tillverkades på 1600 och 1700 talen. 

 

 

 

 

 

 

 

En av många olika trähattar som Elfverson & Co 

tillverkat åt Jack Daniel's Single Barrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trähatt tillverkad i björk åt Sundvsall Vodka 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trähatt i ek, tillverkad åt Thor's Hammer Vodka.