Präglade hattar (nedåt)

Trähatt i bok, tillverkad åt Highland Park.
Trähatt i bok , tillverkad åt Cognac Hine.

Trähatt i björk, tillverkad åt Poit Dhubh.