Om Elfverson & Co

Elfverson & Co är ett dotterbolag till

Amorim

  

 

 

  Företagets historia

1874-1916

1917-1940

1941-1948

1949-1960

1960-1975

1975-1990

1990-2000

2000-2010

 

 

Bilder från förr...

 

 

 

 

 

 

 

Affärsidén har genom åren varit densamma - att erbjuda långa serier av svarvade och figurfrästa trädetaljer. Vår styrka är att vi har hög kvallitet på produkterna och att vi kan producera långa serier - till låga kostnader.

Elfverson & Co är världsledande inom produktion av trähattar till spritindustrin.

Vill du läsa vad som skrivits om Elfverson gå till länkar. För att läsa artiklar om Kalmartrissan, klicka här.

Klicka här för att hitta oss.