2000-2010

Sedan 2000 har det skett en förändring i Elfversons produkter, till stor del på grund av flytten av såväl inköp som verksamheter till Asien. Det började med att IKEA slutade köpa tappar av Elfverson och köpte dem i Kina i stället. Därefter flyttade en del verksamheter som Spear & Jackson i England sin tillverkning i Kina, och det följdes av Brio. Som tur var, ökade volymerna av trähattar och vid 2010 hade den ena volymen tagit ut den andra. Trähattarna gick från att utgöra 50% av produktionen 2000 till 84% år 2010. 

FÖREGÅENDE