1990-2000

1996 blev Elfverson & Co ISO certifierade.

1997 köpte Elfverson & Co ett företag som tillverkade centrum-tappar, Flerotappen, och flyttade verksamheten till Påryd. På så vis fick Elfverson många nya kunder i möbel- och köksbranschen, som IKEA, Marbodal, EFG och Ballingslöv. Som mest såldes 200 miljoner tappar på ett år.

1998 blev Elfverson FSC certifierade för att tillfredställa kunder i Storbritannien.

NÄSTA