1960-1975

På 1960-talet var Brio var den största kunden. Clownen, Dachsie, Sampo är några namn på produkter som tillverkades åt företaget i Osby.

Familjen Elfverson engagerade sig också i försäljning av bland annat glas, och hade ett kontor i New Jersey, Elverson Trading, Inc.

Januari 1973 sålde familjen Elfverson fabriken till Hexagon gruppen.
FÖREGÅENDE                                  NÄSTA