1917-1939

1921 brann fabriken upp och företaget gick i konkurs. Ett år senare återuppstod Elfverson & Co tack vare Fritz och Ernst Gullbrandson (i mitten av bilden, med vit hatt. Bilden är från 1939).
1932 började tillverkningen av jojor, som fortfarande sker idag.

FÖREGÅENDE                                        NÄSTA