1874-1916

Början till dagens Elfverson & Co var Kalmar Bobbin, en fabrik för trådrullar, som startades 1874 av tysken Pappenhagen, för att möta den växande engelska textil industrins behov. År 1894 kom fabriken i familjen Elfversons ägo och 1912 förvärvades ett företag i Påryd med närbesläktad tillverkning.1916 dog Karl Elfverson och sonen Fritz tog över. I bilden Karl Elfverson.

till NÄSTA